Suspendare cursuri

drum_inzapezit_69197900_79447200Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, întrunit în regim de urgență sâmbătă, 7 ianuarie 2017, a hotărât suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța pentru luni, 9 ianuarie, și marți, 10 ianuarie 2017.

Decizia a fost luată ținându-se cont de condițiile meteorologice nefavorabile, de necesitatea asigurării condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs, precum și a siguranței persoanelor implicate în procesul instructiv-educativ.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Inspector Școlar General,
Prof. Zoia Gabriela Bucova

Microsoft Office Specialist World Championship 2017

Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist (MOSWC), ediția 2017, care se va desfășura în SUA, California, orașul Anaheim, în perioada 30 iulie – 2 august 2017. Competiția este structurată pe șase secțiuni de concurs pentru următoarele suite de aplicații Microsoft Office: Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 și Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016.  Premiile oferite de organizatori sunt:

 • $7.000 pentru locul 1
 • $3.500 pentru locul 2
 • $1.500 pentru locul 3

Ghidul Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2017 desfășurat în România este disponibil aici

Pentru nai multe detalii despre competiția globală vă invităm să vizitați www.moschampionship.com.

moswc_2017_flyer

Contact: Gabi Bârna la 0744 770687 pentru informații suplimentare.

Anunt post vacant INFORMATICIAN

ANUNȚ

Liceul Teoretic G.E.Palade Constanța, organizează concurs pentru ocupare post de INFORMATICIAN, gradul II,S, personal contractual, cu contract de muncă pe perioadă determinată, 1 normă, în data de 19.10.2016, ora 1000, conform hotărârii Consiliului de administrație din data de 5.09.2016.

            Condiții generale:

 1. Studii superioare de specialitate;
 2. Vechimea în specialitate constituie un avantaj;
 3. Să aibă cetățenie română;
 4. Să cunoască limba romană scris și vorbit;
 5. Să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;

 

Condiții specifice:

 1. Întreținere hardware și software;
 2. Proiectarea și gestionarea bazelor de date;
 3. Configurarea și întreținerea rețelelor AEL, securitate în Internet;
 4. Administrare pagină WEB
 5. Proiectarea și gestionarea laboratoarelor AEL;
 6. Operare în baza de date SIIIR;

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 1. Cerere de înscriere adresată directorului unitații școlare;
 2. Copie- original certificate de naștere, de casatorie (daca este cazul);
 3. Copie- original carte de identitate;
 4. Copie carte de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate/ REVISAL;
 5. Copie- original acte de studii;
 6. Cazier judiciar – în original;
 7. Curriculum vitae;
 8. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care arată starea de sănătate pentru participarea la concurs și pentru angajare ;
 9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;

 

Concursul constă in:

 1. Selecția dosarelor
 2. Proba scrisă
 3. Proba practică
 4. Interviul
 1. Depunerea dosarelor la secretariatul Liceului Teoretic G. E. Palade, Str. N. Iorga 87, până la data de 12.10.2016, între orele 900-1300 la sediul instituției.
 2. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 13.10.2016 ora 1400 .
 3. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: 19.10.2016, ora 1000, la sediul instituției.

Proba practică: 20.10.2016, ora 1200, la sediul instituției.

Proba de interviu: 20.10.2016, ora 1400, la sediul instituției.

 1. Afișarea rezulatelor: -20. 10.2016, ora 1600
 2. Depunerea contestațiilor: – 20.10.2016 între orele 1600-1700
 3. Afișarea rezultatelor finale: – 24.10.2016, ora 1200.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii, tel 0241662698.

Tematică

 • PC-utilizare, depanare, întreținere
  1. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte, depanare;
  2. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sistem de operare, driver, aplicații;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere;
 1. Cunoștințe de operare MS Office(Word, Excel, etc.) – Elemente de birotica(Configurare și instalare aplicații MS Office, operații asupra textului, tabele și operații cu tabele, inserare de fișiere și imagini, crearea unei foi de calcul, formule în Excel, etc.)
 • Rețele de calculatoare
  1. Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale;
  2. Cunoștințe despre echipamente de rețea(configurare switch, access point, router wireless);
 • Configurare și administrare rețele;
 1. Servicii(aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație( mail, transfer de fișiere, DNS, telnet, etc.);

Bibliografia

 1. Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică
 2. Rețele de calculatoare – depanare și modernizare –Terry Ogletree
 3. Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat
 4. Rețele locale de calculatoare – proiectare si administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Editura Teora
 5. Windows 8 IES Special Edition — Michael Price, Editura In Easy Steps Limited
 6. Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
 7. Windows XP Profesional – Rabert Cowart, Brian Knittel, Editura Teora

DIRECTOR,

Prof. Diaconu Laurenția