Angajăm BIBLIOTECAR

Liceul Teoretic “George Emil Palade” Constanța, anunță concurs /examen pentru ocuparea postului de BIBLIOTECAR – 1 norma, la data de 14.11.2018.
Persoanele interesate care îndeplinesc condițiile de participare la concurs pot depune dosarul de înscriere la secretariatul școlii în perioada 1-9 noiembrie 2018.

 • CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
 1. Cetățenie română;
 2. Cunoștințe temeinice de scris – citit de limba română ;
 3. Vârstă minimă reglementată de prevederile legale ;
 4. Capacitatea deplină de exercițiu al muncii;
 5. Starea de sănătate corespunzătoare postului solicitat ;
 6. Condiții minime de studii conform prevederilor legale;
 7. Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni sau fapte de corupție.

 

 • CONDIŢII SPECIFICE

 

 1. Studii medii  ;
 2. Vechimea în domeniu constituie un avantaj
 3. Abilități de comunicare orală sau scrisă;
 4. Cunoștințede legislație școlară și de legislație a muncii;
 5. Absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; Pot ocupa funcţia de bibliotecar şi absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ care au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei – cf. art. 250 lit.a din Legea 1/2011.
 6. Utilizare avansată TIC;
 7. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
 8. Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 9. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale ;
 10. Cunoștințe privind arhivarea documentelor;
 11. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/ EXAMEN va conține următoarele acte :

 • cerere de înscriere adresată directorului școlii ;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a actului de studii;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ;
 • copie a carnetului de muncă, raport REVISAL;
 • cazier judiciar ;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate ( medicina muncii) ;
 • curriculum vitae ;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă ;

Actele vor fi prezentate și în original în vederea autentificării acestora.

 

 • Bibliografie:
 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 – Funcţii didactice şi didactice auxiliare, secţiunea a 3-a, art.249, 250.
 2. Legea bibliotecilor, Legea nr.334 din 31.05.2002 (republicată şi actualizată)
 3. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a CDI, Anexa la OMECTS nr.5556 din 07.10.2011, publicat în MO nr.757, Partea I, joi 27 oct. 2011.
 4. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, Bucureşti, ABBPR, 1993
 • GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI / EXAMENULUI

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA

 • Înscriere 1-9.11.2018, ora 1100-1600
 • Selecţia dosarelor 12.11.2018
 • Afişare rezultate selecţie dosare 12.11.2018, ora 1200
 • Depunere contestații selecţie dosare 12.11.2018, ora 1200 – 1500
 • Afişarea rezultatelor selecţie dosare după contestații 12.11.2018, ora 1200
 • Proba scrisă 14.11.2018, ora 1000 – 1200
 • Afişare rezultatelor la proba scrisă 14.11.2018, ora 1400
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă 14.11.2018 ora 1400 – 1600
 • Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor 15.11.2018, ora 1000
 • Interviu 15.11.2018, ora 1100 – 1500
 • Afişarea rezultatelor 15.11.2018, ora 1600
 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 16.11.2018, ora 1000 – 1200
 • Afișarea rezultatelor finale 19.11.2018, ora 1000

      NOTA DUPĂ REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR RĂMÂNE DEFINITIVĂ.

      CANDIDATUL declarat reușit se angajează pe o perioadă de probă de 90 de zile .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.