Toate articolele de gepalade

Curs îngrijitoare bătrâni la domiciliu

La curs se poate înscrie orice persoană care a absolvit minimum 8 clase.

Documentele necesare pentru înscriere:

 • copie după actul de identitate
 • copie după certificatul de naștere
 • copie după certificatul de căsătorie(acolo unde este cazul)
 • copie după diploma de absolvire a 8 clase sau/și după ultimul act de studiu

Durata programului este de 3 luni(12 săptămâni) și va cuprinde:

 • cursuri teoretice ,în școală, în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică
 • practică la căminul de bătrâni sau la locul de muncă pentru cursanții care lucrează în domeniu
 • taxa de școlarizare este de 1000 lei, plătită în 3 rate

Programul de înscriere:

 • luni-joi, orele 12-15, la secretariatul școlii
 • prima rată este de 300 lei (nu percepem taxă de înscriere)

Angajări îngrijitoare

Liceul Teoretic George Emil Palade Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:
ÎNGRIJITOARE: 1 post, t e m p o r a r vacant perioadă determinată, conform HG 286/23.03.2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014.
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
1. Să aibă cetățenie română;
2. Să cunoască limba română scris și vorbit;
3. Să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie .
4. Studii generale sau medii.
5. Să nu aiba antecedente penale.
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
 Cerere de înscriere adresată directorului instituției ;
 Copie + original ale actelor de studii ;
 Curriculum vitae;
 Copii + original certificat de naștere, certificat căsătorie ;
 Copie + original carte de identitate ;
 Copie carte de munca sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 Cazier judiciar în original.
 Adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
postului.
 Caracterizare de la ultimul loc de muncă.
 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Candidatele vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de 01.11.2017
Ia secretariatul liceului în programul orar 1000-1400.
Relații suplimentare la sediul Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța, str.
Nicolae Iorga nr.87, telefon/fax 0241662698 sau site www.palade.ro
Bibliografie
– Legea 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Ministerului Sanatatii nr 1955/18.10.1995- pentru aprobarea Normelor de igienă
privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor
Concursul constă în:
Proba practică – 08.11.2017, ora 900
Interviu – 08.11.2017, ora 1200
Afişarea rezultatelor – 08.11.2017, ora 1400
Depunerea contestaţiilor – 08.11.2017, între orele 1400 – 1600
Afişarea rezultatelor finale – 09.11.2017, ora 1200
NOTĂ: Nu se primesc dosare incomplete.

Preturi mai mici la IC3

Incepand cu data de 12 octombrie 2017, Certipro Education beneficiază de o modificare a regimului fiscal în sensul eliminării TVA la vânzare, această cotă de impozitare fiind aplicată doar la achizițiile realizare de către Certipro. În acest sens, prețurile pentru examenele IC3 vor scădea și vor fi disponibile la următoarele prețuri finale de achiziție pentru achizitori:

Prețuri 12.10.2017 – 31.12.2017

IC3 Voucher 118 RON
IC3 Voucher cu re-examinare 128 RON
IC3 3 Vouchere cu 2 re-examinări 386 RON
IC3 3 Vouchere cu 3 re-examinări 416 RON

Cursurile se tin: miercuri orele 13:30-15:00 si sambata orele 10:00-12:00.
Elevii se pot prezenta doar la simulari si examene!!

Curs IC3

Cursul IC32017-2018
Cursul incepe sâmbătă 30.09.2017, ora 10:00.  Vă aștept pentru înscriere, date de contact, materiale de studiu, și taxe examen.

Certificarea IC3 este compusă din 3 examene. Pentru a-ți primi certificarea în IC3 este necesar să promovezi toate cele trei examene

 • Bazele utilizarii calculatorului
 • Aplicații cheie
 • Activități online

Fiecare examen se susține online și durează 50 de minute. Examenele pot fi promovate în orice ordine în orice interval de timp. Rezultatele sunt afișate imediat după finalizarea examenului. Examenele se susțin pe baza de vouchere, fiecare voucher fiind valabil 1 an de zile.

 • Durata curs – aproximativ  3 luni, câte 1 luna pentru fiecare modul, 3 săptămâni pregătire și simulări, în cea de a 4-a săptămână examene.
 • pregătire sâmbăta , orele 10:00-14:00 
 • prețurile sunt
  • 1 voucher IC3 = 126 lei
  • 1 voucher cu reexaminare= 139 lei
  • 3 vouchere cu 2 reexaminari= 409 lei
  • 3 vouchere cu 3 reexaminari= 430 lei

prof. Dragut M

Angajari PORTAR

Liceul Teoretic „George Emil Palade” Constanța  organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:

 • PORTAR: 1 post, vacant  perioadă  nedeterminată, conform  HG 286/23.03.2011, modificată  și completată  de HG nr.1027/2014.
 • PORTAR 1 post, vacant temporar perioadă determinată, conform HG 286/23.03.2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014.

Concursul  se  va desfășura  astfel:

 • Proba  scrisă   în data   de 13.10.2017  ora  900,
 • Proba  interviu  în  data  de 16.10.2017, ora    1200

Pentru  participarea     la concurs  candidații   trebuie   să îndeplinească următoarele   condiții:

 • femei;
 • studii: gimnaziale/medii
 • vechime: minim 3 ani;
 • cetățenie română;
 • calificare profesională “Agent pază și ordine”;
 • nu a fost condamnată definitiv  pentru  săvârșirea unei  infracțiuni care  ar face-o  incompatibilă  cu exercitarea  funcției;
 • are  capacitate deplină  de exercitiu   și stare  de sanătate   corespunzătoare pentru ocuparea  postului.

Candidatele vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de 02.10.2017 la secretariatul liceului în programul orar 10:00-14:00.

Relații suplimentare la sediul Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța , str. Nicolae Iorga nr.87, telefon/fax 0241662698 sau site tematica concurs Portar .

Back to School cu IC3 – Oferta an scolar 2017-2018

Liceul Teoretic „G. E. Palade” este Centru autorizat de testare CERTIPORT din anul scolar 2014-2015. CERTIPORT este lider mondial in organizarea examenelor de certificare de tip „entry-level”, certificari create in parteneriat cu Microsoft, Adobe si Autodesk, certificari  recunoscute international.

Certificare IC3-GS4, asigura atat elevilor, studentilor cat  si celor ce isi cauta un loc de munca, cunostinte de baza necesare reusitei in mediile care solicita folosirea calculatorului si a Internmetului. Certificare IC3 este recunoscuta international.

Proba de Competente digitale, obligatorie la Bacalaureat, se echivaleaza pe baza certificarii IC3 conform Anexa nr. 2 la OMEN 4932/29.08.2013 

In anul scolar 2017-2018, toate simularile aferente examenelor IC3 in limba romana sunt puse la dispozitia tururor candidatilor gratuit.

De asemenea toate examenele IC3 au reduceri de 15% in prima parte a anului scolar, in perioada 1.09.2017-31.12.2017. Oferta contine urmatoarele preturi:

1 voucher IC3 = 126 lei

1 voucher cu reexaminare= 139 lei

3 vouchere cu 2 reexaminari= 409 lei

3 vouchere cu 3 reexaminari= 430 lei

Pentru informatii suplimentare accesati www.certipro.ro