Biblioteca

Biblioteca Școlară din cadrul Liceului Teoretic

 „George Emil Palade” Constanța

Nu e cultură absorbirea manualelor didactice de către mulți premianți ai liceelor noastre. Cine se mărginește la zădărnicirea publicațiilor frivole și la mecanismul strict didactic al manualelor rămâne depărtat și sălbăticit, în afara luminii auguste a adevăratei culturi din care se poate decurge îmbunătățirea raporturilor dintre popoare și, în sfârșit, pacea.”(Sadoveanu, M. Marturisiri, Bucuresti, E.S.P.L.A, 1960, p. 366).

Capitolul cel mai important din biografia bibliotecii noastre școlare poate fi considerat anul 1967, an în care a fost înfiinţată Biblioteca școlară aparținând Grupului Școlar Sanitar Constanța.

Fondul inițial de publicații a fost de 6450 volume, cărți și periodice și s-a constituit din donații primite de la Fondul de Stat al Cărții aparținând Republicii Socialiste România.

Conform documentelor existente, la data de 31.12.1989, Biblioteca Școlară deținea un fond de carte de 10.010 volume.

Biblioteca reprezintă pentru şcoală o carte de vizită. Ea cuprinde, în prezent, un număr de 11.688 volume și asigură baza documentară şi de informaţii necesare procesului de învăţământ, la nivelul aprofundării studiului. Se oferă cărţi din bibliografia şcolară, lucrări de referinţă, beletristică, literatură universală, publicaţii adresate tuturor disciplinelor școlare.

În cei 56 de ani de existență, generațiile de elevi care i-au trecut pragul, au fost îndrumate pentru aprofundarea lecturii. Se știe că aceasta, îndeamnă la introspecţie, angajează valori formative care îşi pun amprenta pe întregul comportament al cititorului.

 Biblioteca școlară reprezintă unul dintre spaţiile cele mai importante din şcoală. În procesul de instrucție și educație, biblioteca școlară reprezintă un instrument de bază, cu sarcini în ceea ce privește pregătirea școlară a elevilor, cât și a formării culturii generale, a educației lor moral-cetățenești și patriotice, sarcini condiționate de dezvoltarea și orientarea gustului pentru lectură, de formare a deprinderilor de muncă intelectuală.

Rolul bibliotecarului școlar, alături de profesori, este atât de a îndruma elevii, cât și de a-i învăța cum să citească, să filtreze torentul informațiilor de toate felurile furnizate de cărți și să contribuie la clarificarea, consolidarea și aprofundarea lor. Bibliotecarul alături de profesorul de limba română, trebuie să-l învețe pe elev să întocmească fișe, să facă adnotări, să înțeleagă cartea pe care o citește, să se împărtășească din conținutul ei. Pentru întocmirea bibliografiilor, bibliotecarul poate fi persoana cea mai avizată.

     Deşi internetul reprezintă o provocare a lumii moderne, biblioteca rămâne o constantă culturală, un simbol al profunzimii spirituale.

Este extrem de important ca, toți elevii liceului nostru „nu doar să folosească tehnologiile informației și comunicării, ci și ca să se informeze corect și să ia decizii eficiente pe baza informațiilor pe care le accesează, astfel încât «nativ digital» să nu devină sinonim cu «naiv digital».” (Coravu, Robert. Evaluarea Informațiilor din Mediul Online: Nu crede și cercetează, Editura Universității din București, 2021, p. 11.

EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE:

Este o practică obişnuită a bibliotecii organizarea de expoziţii aniversare, ocazii de readucere în memoria cititorilor a scriitorilor importanţi din literatura şi cultura română, activități care marchează evenimentele majore anuale, cum ar fi:

 • Octombrie – Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare;
 • 14 Noiembrie –Dobrogea, Mozaic Intercultural;
 • 1 Decembrie – Ziua Națională a României – Ziua Națională în liceul meu;
 • 15 Ianuarie, Ziua Culturii Naționale – Ziua Luceafărului Poeziei Românești;
 • 24 Ianuarie 1859 în conștiința elevilor –  Mica Unire a Principatelor Române;
 • 1 Februarie – Ziua Internațională a Cititului Împreună;
 • 15 Februarie, Ziua Națională a Lecturii – Iubim lectura!;
 • Medalion Mărțișor Ion Creangă;
 • 9 Mai – Ziua Europei – EU și UE, cetățenie europeană active și  Proclamarea Independentei de Stat a României;
 • Nașterea Domnului – Tradiții și Obiceiuri de Iarna;
 • Toamna oglindită în operele scriitorilor și a pictorilor;
 • Tradiții și Obiceiuri de Paște;
 • Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat – Ocrotitorul Neamului Românesc;
 • Dragobete vs. Valentine’s Day – obiceiuri și tradiții.

dar și activități prin care se marchează promovarea sănătății, a unui comportament civilizat, a protecției mediului.

VĂ AȘTEPT CU DRAG, LA BIBLIOTECA ȘCOLII!
Bibliotecar:
Ana Mihaela Mănăilă


 Ghidul Bibliotecii


 Ghidul Cititorului

Share this…