Arhive categorii: Anunturi

Înscriere Cursuri IC3 (Internet și competențe TIC de bază) an școlar 2023-2024

Oferta curs de educație digitală pentru elevi pentru anul școlar 2023-2024
IC3 – Internet și competențe TIC de bază
Este un program (3 module, 17 lecții) care formează și apoi certifică competențele digitale de bază ale elevilor și cadrelor didactice.

Certificarea este cu recunoștere internațională, diploma emisă de CERTIPORT

Certificatul IC3 este echivalat cu examenul de Competențe digitale (nivel experimentat) pentru Bacalaureat conform OMENCS 3682 / 22.04.2016

Oferta noastră include:
 Acces la curs online – studiu individual
 Curs online 3 module -17 lecții

 Curs în format hibrid (teoria – curs la distanță și practică – fizic în Liceul Teoretic G.E. Palade), începând cu luna octombrie , durata 3 luni.
 Simulare înainte de examene
 Vouchere de examinare cu preț cu reducere în perioada 5 sep – 31 dec 2023, astfel:
Voucher IC3 simplu – 145 lei in loc de 155 lei
Voucher IC3 cu re-examinare – 155 lei in loc de 165 lei
Pachet 3 vouchere IC3 cu 3 re-examinări – 447 lei in loc de 495 lei

Pentru obținerea certificării trebuie promovate cele 3 examene, un voucher este valabil pentru un singur examen. (Cost total preț redus 155lei*3=465 lei)

Cursurile încep în format hibrid (teoria – curs la distanță și practică – fizic în Liceul Teoretic G.E. Palade), începând cu luna octombrie , durata 3 luni.

Pentru ÎNSCRIERI folosiți formularul de mai jos https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewZRsu9V45L9fIhuEQCLgXwXg8KM5JBGNgc7iqLeUdlzG-AQ/viewform?usp=sf_link

Detalii prof. Drăguț M. 0723461432

Share this…

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ÎNGRIJITOR, 2 NORME PERIOADĂ NEDETEMINATĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ÎNGRIJITOR,   2 NORME PERIOADĂ NEDETEMINATĂ

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” organizează concurs pentruo cuparea a două posturi de ÎNGRIJITOR I – G, 2 norme, pe perioadă nedeterminată.

Relații la sediul instituției din str. Nicolae Iorga, nr. 87, Constanța, tel. 0241662698


 Anunț concurs îngrijitori

Share this…

ÎNSCRIEREA ELEVILOR DECLARAȚI REPETENȚI ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

În perioada 07 august 2023 – 08 septembrie 2023, elevii declaraţi repetenţi în anul școlar 2022-2023, se înscriu, la cerere, în anul şcolar 2023-2024 în clasa pe care o repetă, conform art. 121 din Regulamentul – Cadru din 4 iulie 2022 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E. nr. 4183/2022.

Elevii care nu depun cererea de reînscriere,  în termenul prevăzut mai sus, își vor pierde calitatea de elev al unității noastre de învățământ.

Cererea completată se va depune la secretariatul Liceului Teoretic “George Emil Palade” Constanța, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 8.00-16.00. De asemenea, părintele / reprezentatul legal al elevului declarat repetent în anul școlar 2022 – 2023 poate trimite cererea de reînscriere la următoarea adresă de e-mail: secretariat@palade.ro.

Modelul cererii de reînscriere este atașat prezentului anunț.


 Anunț elevi care repetă anul școlar


 Cerere elevi care repetă anul școlar

Share this…

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PAZNIC (femeie)

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PORTAR (PAZNIC) 1 NORMĂ

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” organizează concurs pentru ocuparea unui post de PAZNIC (femeie), 1 normă, pe perioadă nedeterminată. Relații suplimentare la secretariatul unității, tel. 0241 662 698.


 Graficul desfăşurării examenului pentru ocuparea unui post de PAZNIC (femeie), 1 normă, pe perioadă nedeterminată.

Share this…

Înscrierea la liceu 2023

Depunerea dosarelor de înscriere se va face la sediul LICEULUI TEORETIC GEORGE EMIL PALADE CONSTANȚA, din str. NICOLAE IORGA, NR.87, după cum urmează:

20 iulie 2023, în intervalul orar 800 – 1600

21 iulie 2023, în intervalul orar 800 – 1600

24 iulie 2023, în intervalul orar 800 – 1600

25 iulie 2023, în intervalul orar 800 – 1600

Acte necesare pentru înscrierea la liceu 2023

Dosarul pe care elevul trebuie să-l depună la liceu trebuie să cuprindă:

  • cerere de înscriere, de la secretariatul unității
  • carte de identitate
  • certificat de naştere
  • copii de pe actele de identitate ale părinţilor
  • adeverinţă cu notele şi media generală de la Evaluarea Naţională 2023
  • foaia matricolă pentru clasele V-VIII
  • fişa medicală
  • dosar plic
  • folie pvc A4
Share this…