Arhive categorii: Elevi

LICEUL TEORETIC ,,GEORGE EMIL PALADE”, CONSTANŢA -Graficul desfășurării examenelor de corijență

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „DR. CONSTANTIN ANGELESCU” -Graficul desfășurării examenelor de corijență și încheierea situațiilor amănate pentru anul școlar 2022-2023 se vor desfășura în perioada 03-.07-14.07.2023 după următorul program: -Graficul desfășurării examenelor de corijență și încheierea situațiilor amănate pentru anul școlar 2022-2023 se vor desfășura în perioada 03-.07-14.07.2023 după următorul program:
Share this…

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „DR. CONSTANTIN ANGELESCU” -Graficul desfășurării examenelor de corijență

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „DR. CONSTANTIN ANGELESCU” -Graficul desfășurării examenelor de corijență și încheierea situațiilor amănate pentru anul școlar 2022-2023 se vor desfășura în perioada 03-.07-14.07.2023 după următorul program:

 Graficul desfășurării examenelor de corijență și încheierea situațiilor amănate pentru anul școlar 2022-2023

Share this…

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul școlar 2023-2024

Când încep înscrierile pentru admiterea la liceu 2023-2024

Conform anexei 1 din ordinul de ministru, s-a stabilit și perioada de înscriere pentru admitere liceu 2023-2024, conform căreia, între 6-7 și 10-17 iulie 2023, elevii vor completa opțiunile liceelor în fișele de înscriere, în prezența dirigintelui și a unuia dintre părinții elevului. Media anilor V-VIII nu va fi luată în considerare la admiterea din acest an a elevilor de clasa a VIII-a.

Un alt aspect referitor la media de admitere, este calculul acesteia, și anume media de admitere se va baza pe media generală obținută la Evaluarea Națională și se va calcula ca medie aritmetică, cu cel mult două zecimale și fără rotunjire a notelor obținute la toate probele încluse în examenul de Evaluare Națională. În ceea ce privește calendarul stabilit prin ordin de ministru, acesta este după cum urmează:

Calendar admitere liceu 2023-2024

 • 6-7 și 10-14 iulie 2023: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
 • 6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 17 iulie 2023: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
 • 17 iulie 2023: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
 • 18 iulie 2023: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
 • 18 iulie 2023: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
 • 19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.
 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
 • 20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
 • 25 iulie 2023: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
 • 26-28 iulie 2023: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată”.
Share this…

Examenul Național de Bacalaureat 2023

Sesiunea August 2023. Probele scrise se vor susține la Colegiul Național Mircea cel Bătrân în următoarele zile:

16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

Intrarea elevilor în sălile de examen va fi permisă în intervalul orar 7:30 – 8:30 în fiecare zi de examen.

Accesul este permis doar cu cartea de identitate.
Este interzisă intrarea în săli a candidaților cu materiale nepermise (telefoane mobile, culegeri, manuale, caiete, alte mijloace electronice de comunicare și de calcul, poșete, genți, etc.)
Nerespectarea acestei dispoziții duce la eliminarea candidatului din examen indiferent dacă a folosit sau nu aceste materiale!

Avem rugămintea ca telefoanele mobile să fie trecute pe silențios.

Share this…

Activitate omagială “Dobrogea – Mozaic intercultural”

În fiecare an, la 14 noiembrie, se sărbătoreşte Ziua Dobrogei, marcând, astfel, data la care, în anul 1878, Dobrogea a revenit la teritoriul naţional. Unul dintre cele mai puternice bastioane de latinitate danubiano-pontică, Dobrogea a iradiat cultură și spiritualitate timp de peste șapte veacuri consecutiv.

Pentru a marca această zi, Liceul Teoretic “George Emil Palade” Constanța, în parteneriat cu Asociația “Dobrogea Străbună” și Biblioteca Liceului Teoretic “George Emil Palade” Constanța organizează MIERCURI, 9 Noiembrie 2022, ora 1100

ACTIVITATEA OMAGIALĂ

“DOBROGEA – MOZAIC INTERCULTURAL”

Participă: Elevii claselor a XII a C și a XI a B însoțiți de doamna profesor Barău Florentina, „Dobrogenii Paladeni” – ansamblul de dans popular al  Liceului Teoretic “George Emil Palade”  și  Corul Liceului Teoretic “George Emil Palade”   coordonate de d-na Prof. Consilier Școlar Onciul Elena Ștefania, d-na Director, prof. Diaconu Laurenția, d-na Inspector Școlar Iacob Magdalena,  Mănăilă Ana Mihaela – Bibliotecar.

Despre importanța istorică a acestei zile, despre diversitatea etno-lingvistică și religioasă, dar și, despre multe alte lucruri ne va vorbi invitatul nostru special, PROF. DR. RĂZVAN RAUL IVAN – Asociația “Dobrogea Străbună”.

„Dobrogenii Paladeni” – ansamblul de dans popular Liceului Teoretic “George Emil Palade” și Corul  Liceului Teoretic “George Emil Palade” coordonate de d-na Prof. Consilier Școlar Onciul Elena Ștefania, vor susține un scurt moment artistic.

Moderator:  Doamna Profesor Barău Florentina.

Share this…

Oferta educațională

Din perspectiva etapelor educaţionale, filiera teoretică este în principal concepută ca traiectorie educaţională spre studiile superioare. Din acest punct de vedere, absolvenţii Liceului Teoretic „George Emil Palade”, care promovează examenul de bacalaureat, îşi continuă studiile la nivel universitar. Analizând repartiţia absolvenţilor învăţământului liceal pe tipurile de studii universitare urmate se constată în fiecare an o pondere pronunţată a celor care urmează studii în specializările academice medicină, farmacie, chimie, petrochimie şi biologie. De asemenea, un număr din ce în ce mai semnificativ de absolvenţi se orientează către şcolile postliceale, îndeosebi către cele din domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică. O posibilă cauză a acestei orientări este dată de faptul că, odată cu absolvirea acestor şcoli, există şanse crescute de angajare pe piaţa muncii, într-o profesie solicitată atât în ţară, cât şi în străinătate.

Liceul Teoretic „George Emil Palade” are doua forme de învăţământ: liceal şi postliceal sanitar.

Plan de școlarizare liceu:

Anul școlar 2022-2023

Profil Real, Specializarea Științe ale naturii

 • Numar clase – 11 clase
 • Efectiv elevi – 309 elevi

Resursele umane și materiale ale liceului:

 • 82,75% profesori cu gradul didactic I
 • 17,25%, profesori gradul didactic II
 • 8 săli de clasa cu  mobilier nou ergonomic,
 • laborator de informatica,
 • laborator de biologie/anatomie,
 • laborator de chimie/biochimie,
 • laborator de fizica,
 • cabinet de limba română
 • cabinet de limbi moderne
 • cabinet de geografie
 • cabinet de istorie
 • biblioteca,
 • cabinet medical,
 • cabinet de asistenta psihopedagogică,
 • cămin,
 • cantina,
 • teren de sport.

Școala postliceală sanitară „George Emil Palade”, Constanța are aprobate 56 locuri fără taxă şi 56 locuri cu taxă, pentru calificare Asistent medical generalist. Elevii noștrii beneficiază de cea mai bună pregătire şi formare profesională într-un mediu stimulativ și mijloace mooderne de exersare și simulare a procedurilor de îngrijire. Perioada de înscriere 10 mai – 01 septembrie 2021.


Share this…

Program Cabinet de Asistență Psihopedagogică

Profesor consilier școlar Elena Ștefania Onciul

Programul Cabinetul de Asistență Psihopedagogică al Liceului Teoretic „George Emil Palade” Constanța oferă consiliere și Asistență psihopedagogică după următorul program:

LICEUL TEORETIC ,,GEORGE EMIL PALADE”, CONSTANŢA:

Luni: 13.00 – 15.00, Marți: 09.00-12.00, Miercuri : 16.00 – 18.00, Joi: 10.00-12.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „DR. CONSTANTIN ANGELESCU” :

Luni: 10.00-12.00, Joi: 13.00 – 15.00, Vineri 10.00 – 12.00

e-Mail: consilier_scolar@palade.ro

Share this…