Concurs Informatician

Liceul Teoretic “George Emil Palade” organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de Informatician II S – 1 post.


Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare în domeniu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani;
 • cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ SIIIR, REVISAL,
  EDUSAL;
 • capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit


Concursul va consta in următoarele etape:

 • Selecția dosarelor;
 • Proba practică în data de 20.11.2020, ora 9.00, la sediul instituției
 • Interviul în data de 20.11.2020, ora 12.00, la sediul instituției
  Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se
  consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 12.11.2020, la sediul instituției.

Alte detalii gasiti in fiserul atasat