Concurs post SECRETAR ȘEF

Liceul Teoretic “George Emil Palade” Constanța, anunță concurs /examen pentru ocuparea postului de SECRETAR ŞEF în data de 05 septembrie 2019. Persoanele interesate care îndeplinesc condițiile de participare la concurs pot depune dosarul de înscriere la secretariatul școlii în perioada 13 – 28 august 2019.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

1. Cetățenie română;

2. Cunoștințe temeinice de scris – citit de limba română ;

3. Vârstă minimă reglementată de prevederile legale ;

4. Capacitatea deplină de exercițiu al muncii;

5. Starea de sănătate corespunzătoare postului solicitat ;

6. Condiții minime de studii conform prevederilor legale;

7. Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni sau fapte de corupție.

CONDIŢII SPECIFICE

1. Studii medii / superioare ;

2. Vechime minimă de 1 an în munca

3. Abilități de comunicare orală sau scrisă;

4. Cunoștințede legislație școlară și de legislație a muncii;

5. Competențe de operare și utilizarea a programelor EDUSAL, REVISAL , SIIIR;

6. Cunoștințe privind încadrarea personalului;

7. Conoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale ; 8. Cunoștințe privind arhivarea documentelor;

9. Disponibilitatea la timp de lucru prelungit;

10. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/ EXAMEN va conține următoarele acte :

– cerere de înscriere adresată directorului școlii ;

– copie a actului de identitate;

– copie a actului de studii;

– copie a certificatului de naștere;

– copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ;

– copie a carnetului de muncă, raport REVISAL;

– cazier judiciar ;

– adeverință care să ateste starea de sănătate ( medicina muncii) ;

– curriculum vitae ;

– recomandare de la ultimul loc de muncă;

Actele vor fi prezentate și în original în vederea autentificării acestora.

TEMATICA pentru concurs și bibliografia, se pot ridica de la secretariatul școlii.

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI / EXAMENULUI ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA OBSERVAŢII

Înscriere 13.08.2019 –28.08.2019, ora 10 00 -15 00

Selecţia dosarelor 29.08.2019

Afişare rezultate selecţie dosare 29.08.2019, ora 10 00

Depunere contestații selecţie dosare 29.08.2019, ora 12 00 – 15 00

Afişarea rezultatelor finale selecţie dosare 29.08.2019, ora 16 00

Proba scrisă 05.09.2019, ora 1000 – 1200

Afişare rezultatelor la proba scrisă 05.09.2019, ora 14 00

Depunerea contestațiilor la proba scrisă 05.09.2019, ora 14 00 – 16 00 Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor 06.09.2019, ora 0900

Proba practică /Interviu 06.09.2019, ora 1000 – 15 00

Afişarea rezultatelor 06.09.2019, ora 15 00

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 06.09.2019, ora 15 00 – 15 30 Afișarea rezultatelor finale 06.09.2019, ora 16 00

CONTESTAŢIILE se pot face numai la proba scrisă şi doar pentru lucrarea personală. NOTA DUPĂ REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR RĂMÂNE DEFINITIVĂ.

CANDIDATUL declarat reușit se angajează pe o perioadă de probă de 90 de zile , începând cu data de 9.09.2019

Director, Prof. Diaconu Laurenția

Share this…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *