Oferta educațională

Din perspectiva etapelor educaţionale, filiera teoretică este în principal concepută ca traiectorie educaţională spre studiile superioare. Din acest punct de vedere, absolvenţii Liceului Teoretic „George Emil Palade”, care promovează examenul de bacalaureat, îşi continuă studiile la nivel universitar. Analizând repartiţia absolvenţilor învăţământului liceal pe tipurile de studii universitare urmate se constată în fiecare an o pondere pronunţată a celor care urmează studii în specializările academice medicină, farmacie, chimie, petrochimie şi biologie. De asemenea, un număr din ce în ce mai semnificativ de absolvenţi se orientează către şcolile postliceale, îndeosebi către cele din domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică. O posibilă cauză a acestei orientări este dată de faptul că, odată cu absolvirea acestor şcoli, există şanse crescute de angajare pe piaţa muncii, într-o profesie solicitată atât în ţară, cât şi în străinătate.

Liceul Teoretic „George Emil Palade” are doua forme de învăţământ: liceal şi postliceal sanitar.

Plan de școlarizare liceu:

Anul școlar 2022-2023

Profil Real, Specializarea Științe ale naturii

 • Numar clase – 11 clase
 • Efectiv elevi – 309 elevi

Resursele umane și materiale ale liceului:

 • 82,75% profesori cu gradul didactic I
 • 17,25%, profesori gradul didactic II
 • 8 săli de clasa cu  mobilier nou ergonomic,
 • laborator de informatica,
 • laborator de biologie/anatomie,
 • laborator de chimie/biochimie,
 • laborator de fizica,
 • cabinet de limba română
 • cabinet de limbi moderne
 • cabinet de geografie
 • cabinet de istorie
 • biblioteca,
 • cabinet medical,
 • cabinet de asistenta psihopedagogică,
 • cămin,
 • cantina,
 • teren de sport.

Școala postliceală sanitară „George Emil Palade”, Constanța are aprobate 56 locuri fără taxă şi 56 locuri cu taxă, pentru calificare Asistent medical generalist. Elevii noștrii beneficiază de cea mai bună pregătire şi formare profesională într-un mediu stimulativ și mijloace mooderne de exersare și simulare a procedurilor de îngrijire. Perioada de înscriere 10 mai – 01 septembrie 2021.


Share this…