Inscriere 2017-2018

Școala postliceală sanitară de stat face înscrieri pentru anul școlar 2017-2018, calificarea  Asistent medical generalist în perioada  6 iunie – 27 iulie 2017.
Numarul locurilor este de 112 din care 56 locuri fară taxă si 56 locuri cu taxă.
Informații la nr. 0241662698

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

  • Cerere de înscriere
  • Copie legalizată Certificat de naştere
  • Copie Certificat de căsătorie (dupa caz)
  • Copie Carte de identitate
  • Adeverinţă medicală
  • Diploma de Bacalaureat în original /Adeverință de absolvire a liceului
  • Dosar cu șină

„INVITATIE LA SANATATE”

Activitatea face parte din Proiectul 2017), inițiat de profesorii coordonatori psihologi Mirela Căpățînă ( din cadrul C.J.R.A.E.) și Elena Ștefania Onciul ( din cadrul C.J.R.A.E – LICEUL TEORETIC G.E. PALADE şi CSS1).
Felicităm coordonatorii echipei de majorete care a obţinut locul III şi de gimnastică aerobică care s-a clasat pe locul II în concurs: doamna profesor de educaţie fizică şi sport Turchian Geafar şi profesor psiholog Onciul Elena Ştefania.17903641_10203157745460213_1328987083223576275_n17523166_10203157746220232_7114810379124255275_n

„Împreună pentru viitor”

LICEUL TEORETIC G.E. PALADE a participat la Concursul Național de dans „Împreună pentru viitor” (31 martie 2016), SNAC, etapa județeană cu 5 voluntari care au dansat cu copiii de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. Au prezentat la secţiunea dans tradiţional Dansul Ţigănesc. Elevii au fost coordonaţi de doamna profesor de educaţie fizică şi sport Turchian Geafar şi profesor psiholog Onciul Elena Ştefania şi au obţinut menţiune.

17884672_10203157739860073_977242518534999513_n 17951545_10203157737220007_2787104639166339406_n

ZIUA MONDIALA A SANATATII LA SCOALA POSTLICEALA SANITARA

Vineri,7 Aprilie 2017,Scoala Postliceala Sanitara, din cadrul Liceului Teoretic “ George Emil Palade”, a celebrat Ziua Mondiala a Sanatatii, printr-un simpozion cu tema lansata de OMS, “Depresia. Sa vorbim”.

Organizatori au fost elevii clasei I A, coordonati de  Stanciu Maria, prof. de instruire practica si directorul scolii, prof. Diaconu Laurentia.

Au participat 45 de elevi din invatamantul postliceal si liceal si cadre didactice.

Activitatea a cuprins prezentari PowerPoint legate de depresie, discutii interactive si aplicarea unui test de identificare/ clarificare a realitatilor si miturilor care exista in perceptia colectiva referitor la depresie.

site7 site8 site5 site4 site site 6 site 3 site 2

Constanta iubeste romaneste

https://www.facebook.com/Digi24Constanta/videos/1381419751928362/

Pe 24 februaire 2017, de ragobete, elevi ai Liceul Teoretic „G E Palade’ au participat la activitatea „Constanta iubeste romaneste”.

Sute de baloane în formă de inimă au brăzdat cerul Constanţei, de Dragobete. Tineri şi adolescenţi au vrut să marcheze sărbătoarea iubirii la români printr-o explozie de culoare şi iubire.

16996385_10202967349460432_3479484646764280342_n

ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BIBLIOTECAR

 

BIBLIOTECAfeaLiceul Teoretic “George Emil Palade” Constanța, anunță concurs /examen pentru ocuparea postului de BIBLIOTECAR la data de 22 februarie 2017.
Persoanele interesate care îndeplinesc condițiile de participare la concurs pot depune dosarul de înscriere la secretariatul școlii în perioada 1-15 februarie 2017.

 CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

1. Cetățenie română;
2. Cunoștințe temeinice de scris – citit de limba română ;
3. Vârstă minimă reglementată de prevederile legale ;
4. Capacitatea deplină de exercițiu al muncii;
5. Starea de sănătate corespunzătoare postului solicitat ;
6. Condiții minime de studii conform prevederilor legale;
7. Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni sau fapte de corupție.

 CONDIŢII SPECIFICE

1. Studii medii ;
2. Vechime minimă de 3 ani în munca de bibliotecar;
3. Abilități de comunicare orală sau scrisă;
4. Cunoștințede legislație școlară și de legislație a muncii;
5. Absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; Pot ocupa funcţia de bibliotecar şi absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ care au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei – cf. art. 250 lit.a din Legea 1/2011.
6. Utilizare avansată TIC;
7. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
8. Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
9. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale ;
10. Cunoștințe privind arhivarea documentelor;
11. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române.

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/ EXAMEN va conține următoarele acte :

– cerere de înscriere adresată directorului școlii ;
– copie a actului de identitate;
– copie a actului de studii;
– copie a certificatului de naștere;
– copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ;
– copie a carnetului de muncă, raport REVISAL;
– cazier judiciar ;
– adeverință care să ateste starea de sănătate ( medicina muncii) ;
– curriculum vitae ;
– recomandare de la ultimul loc de muncă ;
– calificativul obținut în ultimii 3 ani .

Actele vor fi prezentate și în original în vederea autentificării acestora.

 Bibliografie:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 – Funcţii didactice şi didactice auxiliare, secţiunea a 3-a, art.249, 250.
2. Legea bibliotecilor, Legea nr.334 din 31.05.2002 (republicată şi actualizată)
3. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a CDI, Anexa la OMECTS nr.5556 din 07.10.2011, publicat în MO nr.757, Partea I, joi 27 oct. 2011.
4. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, Bucureşti, ABBPR, 1993

 GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI / EXAMENULUI

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA OBSERVAŢII
Înscriere 01-15.02.2017, ora 1100-1600
Selecţia dosarelor 16.02.2017
Afişare rezultate selecţie dosare 16.02.2017, ora 1200
Depunere contestații selecţie dosare 16.02.2017, ora 1200 – 1500
Afişarea rezultatelor selecţie dosare după contestații 17.02.2017, ora 1200
Proba scrisă 22.02.2017, ora 1000 – 1200
Afişare rezultatelor la proba scrisă 22.02.2017, ora 1400
Depunerea contestațiilor la proba scrisă 22.02.2017, ora 1400 – 1600
Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor 23.02.2017, ora 1000
Interviu 23.02.2017, ora 1100 – 1500
Afişarea rezultatelor 23.02.2017, ora 1600
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 24.02.2017, ora 1000 – 1200
Afișarea rezultatelor finale 24.02.2017, ora 1600

NOTA DUPĂ REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR RĂMÂNE DEFINITIVĂ.
CANDIDATUL declarat reușit se angajează pe o perioadă de probă de 90 de zile .

Director,
Prof. Diaconu Laurenția

Scolile din Constanta raman inchise toata saptamana

img_9790-300x178Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit în data de 10 ianuarie 2017, a hotărât suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Constanța pentru zilele de miercuri 11 ianuarie, joi 12 ianuarie și vineri 13 ianuarie 2017. Decizia a fost luată ținându-se cont de condițiile meteorologice nefavorabile, de necesitatea asigurării condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs, precum și a siguranței persoanelor implicate în procesul instructiv-educativ.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Inspector Școlar General,
Prof. Zoia Gabriela Bucova