Angajări îngrijitoare

Liceul Teoretic George Emil Palade Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:
ÎNGRIJITOARE: 1 post, t e m p o r a r vacant perioadă determinată, conform HG 286/23.03.2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014.
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
1. Să aibă cetățenie română;
2. Să cunoască limba română scris și vorbit;
3. Să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie .
4. Studii generale sau medii.
5. Să nu aiba antecedente penale.
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
 Cerere de înscriere adresată directorului instituției ;
 Copie + original ale actelor de studii ;
 Curriculum vitae;
 Copii + original certificat de naștere, certificat căsătorie ;
 Copie + original carte de identitate ;
 Copie carte de munca sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 Cazier judiciar în original.
 Adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
postului.
 Caracterizare de la ultimul loc de muncă.
 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Candidatele vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de 01.11.2017
Ia secretariatul liceului în programul orar 1000-1400.
Relații suplimentare la sediul Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța, str.
Nicolae Iorga nr.87, telefon/fax 0241662698 sau site www.palade.ro
Bibliografie
– Legea 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Ministerului Sanatatii nr 1955/18.10.1995- pentru aprobarea Normelor de igienă
privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor
Concursul constă în:
Proba practică – 08.11.2017, ora 900
Interviu – 08.11.2017, ora 1200
Afişarea rezultatelor – 08.11.2017, ora 1400
Depunerea contestaţiilor – 08.11.2017, între orele 1400 – 1600
Afişarea rezultatelor finale – 09.11.2017, ora 1200
NOTĂ: Nu se primesc dosare incomplete.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.