Istoric

FILM DE PREZENTARE

Primele documente legate de învăţământul sanitar în Dobrogea, existente în arhiva şcolii, datează din anul 1950 când funcţionau 2 şcoli pentru oficianţi medicali şi surori medicale, cu locaţii diferite.

În anul 1954, cele două şcoli se unifică sub denumirea de Centrul pentru perfecţionarea personalului sanitar şi pregăteşte, pe lângă oficianţi şi surori medicale, surori de ocrotire şi de pediatrie cu durata de şcolarizare de un an.

1955-1957 – denumirea oficială este de Şcoala profesională sanitară.

1957-1959 Grup şcolar sanitar care are în structura sa Şcoala profesională (în lichidare) şi nou înfiinţata Şcoala tehnică sanitară, la care sunt admişi, pe bază de concurs, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat/maturitate pentru profilurile: asistent medical, asistent medical de obstetrică şi ginecologie, asistent medical de pediatrie.

1959-1965 Şcoala tehnică sanitară cu durata de 3 ani care pregătea, în plus, asistenţi medicali în profilurile: igiena, balneofizioterapie, laborator clinic, ocrotire şi farmacie.

1965-1974 – se revine la denumirea de Grup şcolar sanitar. În această perioadă, ca urmare a nevoii crescute de cadre sanitare în regiunea Dobrogea, mai ales în mediul rural, se reînfiinţează şcolile profesionale cu filiale în Constanţa, Medgidia şi Tulcea, prin care se pregătesc surori medicale, surori de pediatrie şi moase. Numărul absolvenţilor de şcoala profesională cu durata de 2 ani a fost de 752.

În perioada 1954-1970 învăţământul teoretic se desfăşoară în Casa d`Italia din Constanţa, proprietate a statului italian, unde condiţiile şi spaţiile puse la dispoziţia şcolii erau improprii şi fără putinţa de a face modificări sau alte amenajări.

În anul 1969, Ministerul Sănătăţii, in subordinea căruia funcţionau şcolile sanitare, aprobă fonduri pentru construcţia unui sediu adecvat învăţământului sanitar, iar Consiliul Popular al judeţului Constanţa transmite din administrarea Spitalului de adulti Constanţa în administrarea Grupului Scolar Sanitar terenul de 5050 m.p.

15 septembrie 1970 anul scolar începe în şcoala nouă (actualul spaţiu) care cuprinde sali de clasa, sali de instruire practica, laboratoare, sala de lectura, cantina şi internat. Şcoala dispune de toate dotarile iar vecinatatea spitalului este benefică din multe puncte de vedere.

În 1972 se schimba denumirea Şcolii Tehnice Sanitare în Şcoala Postliceala Sanitara. Şcolile Profesionale Sanitare se lichideaza în 1973, având un numar de 752 de absolventi.

1974-1978 Grup şcolar Sanitar care are în componenta sa şcoala Postliceala Sanitara şi Liceul Sanitar infiintat în 1974. Cele doua forme de invatamânt merg în paralel, astfel incât anul 1978 marcheaza lichidarea şcolii Postliceale şi absolvirea prima promoţii de Liceu Sanitar. Numărul de asistenti medicali pregătiţi pâna în 1978 este de 1928.

1978-1990 Liceu Sanitar care pregăteşte absolventi ai ciclului gimnazial în calificarile: sora medicala, laborant biolog, laborant de farmacie. Absolventii parcurg un stagiu de practicant de 12 luni in urma caruia surorile medicale se califica in sora medicala, sora medicala de obstetrica-ginecologie, sora medicala de pediatrie, sora medicala de ocrotire, sora medicala de igiena. La sfârsitul stagiului susţin un examen de calificare si obtin dreptul de a lucra independent.

1990-1994 Grup şcolar Sanitar cu şcoala Postliceala Sanitara şi Liceu Sanitar în lichidare.

În 1990 se reînfiinţează şcolile Postliceale Sanitare în care pregatirea se face după o curricula elaborata de un grup de experţi OMS, UNICEF şi Ministerul Sănătăţii. În conformitate cu normele în vigoare în domeniul clinic se renunţa la calificarea pe profil şi se şcolarizeaza asistent medical generalist. Ramân în continuare profilurile paraclinice: asistent medical de igiena, de laborator, de radiologie, balneofizioterapie, de nutritie si dietetica.

Liceul Sanitar se lichideaza in 1994, având un numar de 2562 de absolventi.

1994 – Liceul sanitar se lichideaza in 1994, schimbandu-si profilul in Liceul de chimie-biologie,

1994-1998 – Denumirea oficiala a institutiei de invatamant este de Grup şcolar Sanitar cuprinzand şcoala Postliceala Sanitara şi Liceul de chimie-biologie.

1998-2012 – denumirea oficiala este de Grup şcolar George Emil Palade.

2012 şi în prezent- Liceul teoretic George Emil Palade cu doua forme de învăţământ, liceal şi postliceal sanitar. Numărul de absolventi de şcoala Postliceala din 1990 şi pâna în prezent este de 3176.

2022 – în prezent – Liceul Teoretic „George Emil Palade” ființează cu cinci forme de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal sanitar.

 

Share this…