Resurse

Resursele umane și materiale ale liceului:

 • 82,75% profesori cu gradul didactic I
 • 17,25%, profesori gradul didactic II
 • 8 săli de clasa cu  mobilier nou ergonomic,
 • laborator de informatica,
 • laborator de biologie/anatomie,
 • laborator de chimie/biochimie,
 • laborator de fizica,
 • cabinet de limba română
 • cabinet de limbi moderne
 • cabinet de geografie
 • cabinet de istorie
 • biblioteca,
 • cabinet medical,
 • cabinet de asistenta psihopedagogică,
 • cămin,
 • cantina,
 • teren de sport.