Resurse

 • Resursele umane și materiale ale liceului:

 • 82,75% profesori cu gradul didactic I

 • 17,25%, profesori gradul didactic II

 • 8 săli de clasa cu  mobilier nou ergonomic,

 • laborator de informatica,

 • laborator de biologie/anatomie,

 • laborator de chimie/biochimie,

 • laborator de fizica,

 • cabinet de limba română

 • cabinet de limbi moderne

 • cabinet de geografie

 • cabinet de istorie

 • biblioteca,

 • cabinet medical,

 • cabinet de asistenta psihopedagogică,

 • cămin,

 • cantina,

 • teren de sport.

Share this…