Profilul actual al scolii postliceale sanitare

În anul şcolar 2016 – 2017, Şcoala Postliceală Sanitară funcţionează cu 9 clase pentru calificarea Asistent Medical generalist, repartizate astfel pe ani de studiu.

Nivel

Domeniul

Calificarea profesională

Număr clase / an

Număr elevi

Postliceal –

5

Sănătate şi asistenţă pedagogică

Asistent medical generalist

3

2 clase fara taxa

1 clasa cu taxa

An I

90

Sănătate şi asistenţă pedagogică

Asistent medical generalist

3

2 clase fara taxa

1 clasa cu taxa

An II

78

Sănătate şi asistenţă pedagogică

Asistent medical generalist

3

fara taxa

An III

64

Durata studiilor este de 3 ani, cu frecvenţă la zi;

Structura anului şcolar cuprinde un număr de 42 săptămâni repartizate câte 21 de săptămâni pe fiecare semestru.

Pe an de studiu , raportul între săptămânile de învăţământ teoretic şi cele de învăţământ clinic / semestru, se prezintă astfel:

Anul I – 15 săptămâni învăţământ teoretic;

– 6 săptămâni învăţământ clinic;

Anul II – 12 săptămâni învăţământ teoretic;

    • 9 săptămâni învăţământ clinic;

Anul III – 12 săptămâni învăţământ teoretic;

– 9 săptămâni învăţământ clinic;