Arhive etichete: INFORMATICIAN

Angajare Informatician

Liceul Teorettic ”George Emi Palade”, anunță organizarea concursului de ocupare a unui post de Informatician II S, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Cererile de inscriere și documnetele solicitate se depun la sediul unității până la data de 8.10.2020.

Concursul se va desfășura in data de 16.10.2020.

Relații suplimentare se obțin de la secretariatul Liceului Teoretic ”George Emil Palade”, str, Nicolae Iorga nr 87 sau telefonic 0241 662 698.

Share this…

Anunt post vacant INFORMATICIAN

ANUNȚ

Liceul Teoretic G.E.Palade Constanța, organizează concurs pentru ocupare post de INFORMATICIAN, gradul II,S, personal contractual, cu contract de muncă pe perioadă determinată, 1 normă, în data de 19.10.2016, ora 1000, conform hotărârii Consiliului de administrație din data de 5.09.2016.

            Condiții generale:

 1. Studii superioare de specialitate;
 2. Vechimea în specialitate constituie un avantaj;
 3. Să aibă cetățenie română;
 4. Să cunoască limba romană scris și vorbit;
 5. Să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;

 

Condiții specifice:

 1. Întreținere hardware și software;
 2. Proiectarea și gestionarea bazelor de date;
 3. Configurarea și întreținerea rețelelor AEL, securitate în Internet;
 4. Administrare pagină WEB
 5. Proiectarea și gestionarea laboratoarelor AEL;
 6. Operare în baza de date SIIIR;

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 1. Cerere de înscriere adresată directorului unitații școlare;
 2. Copie- original certificate de naștere, de casatorie (daca este cazul);
 3. Copie- original carte de identitate;
 4. Copie carte de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate/ REVISAL;
 5. Copie- original acte de studii;
 6. Cazier judiciar – în original;
 7. Curriculum vitae;
 8. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care arată starea de sănătate pentru participarea la concurs și pentru angajare ;
 9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;

 

Concursul constă in:

 1. Selecția dosarelor
 2. Proba scrisă
 3. Proba practică
 4. Interviul
 1. Depunerea dosarelor la secretariatul Liceului Teoretic G. E. Palade, Str. N. Iorga 87, până la data de 12.10.2016, între orele 900-1300 la sediul instituției.
 2. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 13.10.2016 ora 1400 .
 3. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: 19.10.2016, ora 1000, la sediul instituției.

Proba practică: 20.10.2016, ora 1200, la sediul instituției.

Proba de interviu: 20.10.2016, ora 1400, la sediul instituției.

 1. Afișarea rezulatelor: -20. 10.2016, ora 1600
 2. Depunerea contestațiilor: – 20.10.2016 între orele 1600-1700
 3. Afișarea rezultatelor finale: – 24.10.2016, ora 1200.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii, tel 0241662698.

Tematică

 • PC-utilizare, depanare, întreținere
  1. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte, depanare;
  2. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sistem de operare, driver, aplicații;
 • Instalarea și configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere;
 1. Cunoștințe de operare MS Office(Word, Excel, etc.) – Elemente de birotica(Configurare și instalare aplicații MS Office, operații asupra textului, tabele și operații cu tabele, inserare de fișiere și imagini, crearea unei foi de calcul, formule în Excel, etc.)
 • Rețele de calculatoare
  1. Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale;
  2. Cunoștințe despre echipamente de rețea(configurare switch, access point, router wireless);
 • Configurare și administrare rețele;
 1. Servicii(aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație( mail, transfer de fișiere, DNS, telnet, etc.);

Bibliografia

 1. Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică
 2. Rețele de calculatoare – depanare și modernizare –Terry Ogletree
 3. Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat
 4. Rețele locale de calculatoare – proiectare si administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Editura Teora
 5. Windows 8 IES Special Edition — Michael Price, Editura In Easy Steps Limited
 6. Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
 7. Windows XP Profesional – Rabert Cowart, Brian Knittel, Editura Teora

DIRECTOR,

Prof. Diaconu Laurenția