.

Prima perioadă de înscriere 8 mai – 4 august 2023, s-a finalizat prin înscrierea unui număr de 50 de candidați, școala având aprobate un număr de 56 locuri la buget.
Conform Art. 9. (1) În cazul în care numărul candidaților înscriși este mai mic sau egal cu numărul de locuri criteriul de admitere va fi media celor 4 ani de liceu, extras din METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL cu Nr. înregistare: 1360/24.03.2023, toți cei 50 de candidați înscriși până pe 4 august 2023, au fost admiși pe locuri fără taxă, FĂRĂ A MAI SUSȚINE EXAMEN DE ADMITERE.
ÎN PERIOADA 18.08.2023-31.08.2023, CANDIDAȚII ADMIȘI ASTĂZI 04.08.2023, PE LOCURILE FĂRĂ TAXĂ, SUNT AȘTEPTAȚI LA SECRETARIAT PENTRU A SE ÎNMATRICULA, ÎN INTERVALUL ORAR 09.00 – 14.00.
Școala continuă înscrierile pentru cele 6 locuri fără taxă, rămase vacante și pentru cele 56 locuri disponibile la taxă. IMPORTANT!!!!!

ÎNSCRIEREA ELEVILOR DECLARAȚI REPETENȚI ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

În perioada 07 august 2023 – 08 septembrie 2023, elevii declaraţi repetenţi în anul școlar 2022-2023, se înscriu, la cerere, în anul şcolar 2023-2024 în clasa pe care o repetă, conform art. 121 din Regulamentul – Cadru din 4 iulie 2022 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E. nr. 4183/2022.

Elevii care nu depun cererea de reînscriere,  în termenul prevăzut mai sus, își vor pierde calitatea de elev al unității noastre de învățământ.

Cererea completată se va depune la secretariatul Liceului Teoretic “George Emil Palade” Constanța, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 8.00-16.00. De asemenea, părintele / reprezentatul legal al elevului declarat repetent în anul școlar 2022 – 2023 poate trimite cererea de reînscriere la următoarea adresă de e-mail: secretariat@palade.ro.

Modelul cererii de reînscriere este atașat prezentului anunț.


 Anunț elevi care repetă anul școlar


 Cerere elevi care repetă anul școlar

Structura anului școlar 2023—2024

Elevii și copiii de grădiniță vor începe anul școlar viitor pe 11 septembrie, potrivit structurii anului școlar 2023-2024.

Intervale de vacanță:

— de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;

— de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

— o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024;

— de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marți, 7 mai 2024;

— de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.


 Anul școlar 2023—2024 este structurat astfel:

Înscrierea la liceu 2023

Depunerea dosarelor de înscriere se va face la sediul LICEULUI TEORETIC GEORGE EMIL PALADE CONSTANȚA, din str. NICOLAE IORGA, NR.87, după cum urmează:

20 iulie 2023, în intervalul orar 800 – 1600

21 iulie 2023, în intervalul orar 800 – 1600

24 iulie 2023, în intervalul orar 800 – 1600

25 iulie 2023, în intervalul orar 800 – 1600

Acte necesare pentru înscrierea la liceu 2023

Dosarul pe care elevul trebuie să-l depună la liceu trebuie să cuprindă:

  • cerere de înscriere, de la secretariatul unității
  • carte de identitate
  • certificat de naştere
  • copii de pe actele de identitate ale părinţilor
  • adeverinţă cu notele şi media generală de la Evaluarea Naţională 2023
  • foaia matricolă pentru clasele V-VIII
  • fişa medicală
  • dosar plic
  • folie pvc A4